Skatter skjult i mørket

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn,  Israels Gud. (Jes.45:3) Er vi helt ærlige er ingen av oss interessert i prøvelser og motgang, vi liker helst at alt er enkelt, greit og komfortabelt. […]

Motgangens velsignelser

Etter to uker med innlegg om prøvelser og motgang er det tid for en liten oppsummering. Jeg har valgt å bruke dette innlegget som ble skrevet for Filadelfia Vennesla sitt menighetsblad Innsyn og som også er tidligere publisert på med Gud i hverdagen. ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * […]

Gud verner oss ikke mot alt ondt

Overskriften høres kanskje litt rar ur, men den er likevel sann. Det er ikke slik at fordi vi er Guds barn, så holder Gud alt ondt borte fra oss. Noen ganger er det heller slik at Guds barn opplever mer motgang og motstand enn de som ikke høre Herren til. I går opplevde jeg en […]