Til deg som vandrer i mørket (2)

Å stole på Herrens Navn

Jeg avsluttet forrige innlegg med å skrive at det å stole på Herrens Navn er å stole på hvem Gud er, og vi har alle mangler på det området. Jeg skal ærlig innrømme at jeg har kviet meg litt til dette innlegget, for hvordan kan jeg riktig beskrive hvem Gud er? Jeg kan ikke, og vil aldri kunne, og dette er jeg veldig klar over. Det er nesten som jeg føler jeg må beklage på forhånd for at det blir litt stusselig, men jeg gir det mitt beste.

Hvem er Gud? er et spørsmål som vi ikke stiller oss så ofte som vi burde, og det er heller ikke noe de fleste bruker mye tid på å finne ut av. De vet enkelte ting om Gud, men hvordan henger de ulike sider av Gud sammen og hvordan påvirker de hverandre? Det er viktige spørsmål, likevel så blir de oversett. Det er enklere å søke opplevelser som i øyeblikket tilfredsstiller enn å sette seg ned å bruke tid og krefter på å lære mer om hvem Gud er. Mange tenker at nærvær vil forandre situasjonen, mens sannheten er at det er vår kunnskap om Gud, om Jesu og hans verk og Den Hellige Ånds åpenbaring av dette som skaper forandring. For å komme dit krever det noe av oss, og ikke alle er villige til å betale den prisen, de vil heller ha et «herlig møte og herlig lovsang» fordi de føler det stiller sulten der og da. Men… det er bare gode følelser som varer en kort stund mens en dypere kunnskap og åpenbaring om hvem Gud er og hva Jesus gjorde for oss, vil være mat som metter i lang tid og også gir styrke, tro og kunnskap som bærer når livet stormer, eller som vi nå skriver om; når vi vandrer i mørket.

Gud er allmektig, vi vet dette, men tenker vi over hva det betyr? All makt tilhører Gud, og uansett hva Han bruker av den makten så er Han fortsatt like allmektig. Han er den som deler ut makt til mennesker, og uansett hvor mye Han gir ut, så er Han den eneste allmektige som er. William Gurnall har sagt: «One Allmighty is more than all mighties» (en Allmektig er mer enn alle mektige). Og utsagnet forteller oss at uansett hvor mange mennesker og nasjoner som samler sin makt, både i fortid, nåtid og fremtid, så er den makt de har samlet seg opp fortsatt mindre enn den vår Allmektige Gud har. Gud er den eneste Allmektige, og dette betyr også at hva Han bestemmer seg for å gjøre, det har Han makt til å gjøre. Han trenger ikke noens tillatelse, og heller ingens hjelp.

Gud er allestedsnærværende, Han er ånd og dermed er han ikke bundet av fysikk slik vi er. Det at Han er ånd betyr også at Han kan være alle steder på samme tid, og det innebærer naturlig vis også at Han er hos alle sine barn på samme tid. Han kan være nær hos den enkelte alltid, og Han har lovet å aldri svikte eller forlate sine. Han er i himmelen og på jorden, og også under jorden. Det finnes ikke det sted hvor Han ikke er.

Gud er allvitende, Han vet slutten fra begynnelsen og Han vet alt umiddelbart. Han kan ikke lære noe nytt, fordi Han allerede vet alt, og siden Han er allvitende er det heller ikke noe som går Ham hus forbi eller kommer overraskende på Ham. Han vet om alle våre gleder og sorger, våre prøvelser og seire fra før verdens grunnvoll ble lagt, og Han visste at hva du opplever nå ville skje. Han vet alle sider av alle saker, og dermed kan Han ta gode beslutninger alltid.

Gud er vis, og det er noe vi ikke alltid tenker over viktigheten av. Men tenk hvor fælt det kunne vært hvis vi hadde en Gud som hadde allmakt og var allvitende men ikke hadde visdom til å handle godt? For det er det visdommen gjør, den gjør at vi bruker den kunnskap vi har til å ta de beste valgene- og Gud vil alltid velge den vei som fører oss fram mot det mål Han har for oss, å vokse i helliggjørelse gjennom å likedanne oss Kristus. Den plan Gud la for verden, menneskeheten og Hans ære og pris før verdens grunnvoll ble lagt, var viselig utformet og vil bli gjennomført slik Han planla det. Det står at Jesus lærte lydighet gjennom hva Han led og også vi må ta opp vårt kors og gå lidelsens vei- men Gud har alltid vårt beste og Hans ære for øye, Han tillater og tilrettelegger for slike tider når det passer inn i Han gode plan og vilje. Jesus gikk lidelsens vei her på jord og etter Hans oppstandelse satte Han seg ved Faderens høyre side og regjerer i herlighet, slik må vi også omfavne tanken om at på jord går vi lidelsens vei, mens vi etter vår oppstandelse vil bli ikledd herlighet.

Ikke bare er Gud allmektig, allestedsnærværende, allvitende og vis, Han er uforanderlig. Han er alltid den samme. Han mister aldri noe av sin makt, eller av sin visdom. Han er alltid hellig og rettferdig, alltid nådig og barmhjertig, alltid villig til å hjelpe, lede og gi visdom, alltid rede til å tilgi, alltid den som vet best. Og en nydelig side av dette er at Guds nåde og kjærlighet mot oss også er uforanderlig. Vi kan finne på å like noen mindre fordi de sa noe galt, eller ikke ville hjelpe siden de ikke hørte på oss forrige gang de spurte om råd, slik er ikke Gud, for Han er og blir den samme alltid. Hans kjærlighet til oss forandrer seg ikke etter hvordan vi presterer, den er alltid den samme. Den vil aldri bli sterkere enn den er, og den vil aldri svekkes. Guds kjærlighet mot oss er konstant, alltid lik og alltid brennende varm og kjærlig. Også de ganger Han må irettesette, veilede eller straffe oss for våre synder, så er Hans kjærlighet mot oss den samme.

Jo mer vi vet om hvem Gud er og jo mer vårt indre har sett Han herlighet og makt, desto enklere vil det være å klynge seg til Gud også når vi vandrer i mørket. Når vi vet hvor allmektig og god Han er og at Han er uforanderlig og alltid full av nåde, at alt som skjer vil Han bruke til vårt gode, så kan vi stole på Ham selv om vi ikke merker Han er nær. Verset i Jesaja 50.10 avsluttet med «men må stole på HERRENS navn og støtte seg til sin Gud?» Så siste tanke for i dag er; hva betyr det å støtte seg til? Vi vet jo at det er at vi stoler på at noe annet/noe utenfor oss selv skal holde oss oppe slik at vi ikke faller, som hvis vi står en meter utfra en vegg og lener oss inn og støtter oss mot den med armen. Vi gjør det bare hvis vi tror veggen er sterk nok til å holde oss, ellers tar vi ikke sjansen. Og det er det triste, mange kjenner ikke Gud godt nok til at de våger å støtte seg til Ham i tunge og mørke tider… er du en av dem eller er du av dem som støtter deg til Gud selv om du ikke forstår og ikke merker Han er nær? Du kan si så mange løfter du vil fra Guds Ord, men kjenner du ikke den Gud som har gitt løftene, så vil de ikke gi den hjelp, støtte og trøst du trenger. Vi trenger ikke minne Gud på hvem Han er og hva Han har lovet, men vi trenger å minne oss selv om det.

En tanke om “Til deg som vandrer i mørket (2)

  1. Tilbaketråkk: Ny innleggs-serie – med Gud i hverdagen

Din tur og plass til å dele tanker og ord

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s