Jeg venter Gud

Når Gud drøyer, sier vi, men sannheten er egentlig at vi venter. Gud drøyer sånn sett aldri med å svare på våre bønner, for han svarer alltid i rette tid. Vi opplever det som at Gud drøyer og er sen, men Gud ser det store bildet mens vi så vidt ser hva som er rett for nesa på oss.

Vi er alle kjent med å vente på Guds svar på våre bønner og hans hjelp i nøden, og det er ikke alltid så lett. Vi er urolige og engstelige sjeler som ikke liker verken å lide eller å måtte vente, vi vil helst at ting skal ordnes mens det bare er litt vanskelig og litt vondt.

Men ofte så er det ikke slik…

David var vel kjent med at livet var ikke bare enkelt og godtfølende, men han lærte også gjennom alle livets kamper og nedturer at Gud er nådig og trofast. Han visste at når hans hjerte var vendt mot Herren og lengtet etter å kunne stå ren framfor tronen, så var Gud aldri langt unna. David følte mange ganger at Gud hadde forlatt ham og var langt borte, men han opplevde også at de gangene han virkelig omvendte seg og ba om tilgivelse, så var Gud trofast og tilgav. David var ikke ukjent med å måtte vente, han visste at i sin sorg og kamp, i motløshet og frustrasjon, var det bare et trygt sted, i Herrens nærhet. Han lærte at det var i stillhet og tillit til Gud han fant styrke til å stå støtt til Guds utfrielse var der og stormen stilnet. Han lærte å sette sin tillit og sitt håp til Gud alene, og dette valget ble alltid belønnet med Herrens nærvær og hjelp.

Opplever du at ingen ting går som du tenkte og at det er bare storm og store bølger foran deg? Egenstrev har du prøvd og du er sliten, du er motløs, du vet ikke lenger ut eller inn. Fortsett å sette din tillit og ditt håp til Herren, han vil hjelpe deg. Det skjer nok ikke når du helst vil det skal, men Gud har kontrollen. Om stormen ikke løyer med en gang, så vil Gud være din styrke og din klippe mens det raser og han vil, i sin tid, sende sin hjelp og frelse deg ut av prøvelsene.

Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.   Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. (Sal. 40:2-4)

Ikke se ned på egen tjeneste

Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. (Kol. 3:23)

Vi tenker ofte at tjeneste for Herren er forbeholdt dem som er synlige i kirkelandskapet, enten fordi de er med i menigheten på en synlig måte eller fordi de reiser på team eller misjonsmarka, men dette er feil. Alle har vi en tjeneste, alle skal vi tjene Herren med våre liv, alle skal vi ære Herren og hjelpe mennesker ved vår tjeneste.

Jeg skriver, men jeg ser vanligvis ikke på det som tjeneste, men det er. Og hvis jeg skriver med et ønske om å løfte frem Gud, gjøre Hans navn kjent og hjelpe mennesker, så kan jeg skrive til Guds ære og menneskers gagn. Jeg strikker og hekler, og det er det hvertfall få av oss som ser på som tjeneste… Men det meste av hva jeg lager er for å glede eller hjelpe andre, ikke for å lage mer jeg ikke trenger til meg selv eller hjemmet. Jeg bruker håndarbeid som et verktøy for å glede og varme andre. Også dette kan jeg gjøre til Guds ære og menneskers gagn, det hele avhenger av mitt hjerte.

Hva er du flink til? Hva bruker du dine dager på?

Å være en pliktoppfyllende og god arbeidstaker kan fint være til Guds ære.
Å skifte bleier kan også gjøres til Guds glede og ære, tenk DU får verne om og pleie en av Guds dyrebare skatter!
Å bake for andre kan være tjeneste, hvis du liker dette, bruk det til å hjelpe og glede andre.
Å skuffe snø for eldre, syke og uføre er en oversett, men utrolig viktig, tjeneste.

Tjeneste er ikke bare hva som er synlig for menigheten, det er mer, det er hele vårt liv ikledd den faktiske hverdagen vi lever i, og hele vårt liv kan brukes til å ære og glede Herren.

Bønn og lydighet

Å gjøre det som er rett og rettferdig, er mer verdt for Herren enn offer. (Ordspr. 21:3)

Hvis vi opplever at våre bønner sjelden blir besvart, så må vi ta en grundig kikk på eget liv. Hvis vi ikke adlyder Guds ord og ledelse, så kan vi ikke «gjøre opp» for det med å be 5 minutter mer. Bønn kan aldri bli en erstatning for lydighet.

Da sa Samuel: «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, å lytte er bedre enn fett av værer. For trass er som spådomssynd, ulydighet er som avgudsdyrkelse.    Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.»
(1. Sam. 15:22-23)

På den andre bloggen er det et innlegg som går mye grundigere gjennom dette temaet,
Nytter ikke bare å be…

Ellers er det i uka som gikk blitt postet disse innleggene på «med Gud i hverdagen»
Nåde over nåde
La ditt liv matche dine ord

«med Gud i hverdagen» har uka som gikk fått egen FB-side som kan finnes HER.
Det vil snart bli opprettet en for denne bloggen også og jeg vil da informere om det.

Ønsker alle ei god helg. Må Guds fred fylle hjertene og hans visdom tankene, må hans styrke hjelpe deg og hans beskyttelse være om deg. Gud velsigne dere alle.

Forståelig tro

Tro strider mot menneskelig fornuft og faller i starten ikke naturlig for noen av oss. Men når vi våger å tro, steger over båtrekka og går ut i det ukjente, bare for å finne ut at vi faktisk kan gå på vannet, blir tro det mest naturlige vi kjenner til.

… Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. (Rom. 12:3)

Tro er som frelsen en gave vi får fra Gud. Vi kan ikke tenke eller føle oss til sterkere tro, men vi kan pleie troen slik at den vokser seg sterkere og stødigere. Vi må erkjenne at det er en gave fra Herren og vi må leve i overensstemmelse med Guds ord. Hvis vi handler på Guds ledelse og tar de utfordringer og oppgaver vi føler Gud leder oss til, samtidig som vi tar til oss av Guds Ord og bruker tid på å pleie fellesskapet med Gud, vil vi erfare at vi etterhvert klarer å hvile i troen for større og vanskeligere ting enn tidligere. En sterk tro kommer ikke over natten eller ved å ønske sterkt nok, den kommer gjennom erfaring med at Gud er trofast, god og nådig og at når vi lever overgitt ham gjør han mer enn vi kunne forestilt oss var mulig.

første gang postet 10.01.14

Gud har IKKE gitt deg opp

Hvem er en Gud som du, en som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn.  Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. (Mika 7:18-19)

Føler du at du startet livet som kristen med stor tro og iver for så å oppleve at ting ble ikke som du trodde? Da de vanskelige tidene kom så ba og trodde du at Gud skulle vende alt, men bønnesvaret så ut til å utebli? Du kjente at du ble mer og mer motløs og iveren for å tjene Gud og troen på Guds inngripen ble byttet ut med skuffelse og bitterhet? Du sluttet å tro at Gud ville hjelpe deg, du sluttet å tro at løftene er sanne for deg og du begynte å kjenne på sinne og bitterhet mot Gud?

Det skjer mange, mange fler enn vi er klar over. De fleste av oss starter vår vandring som kristne med å tro at bare vi gjør vårt beste og gjør godt, så er Gud forpliktet til å hjelpe oss og gi oss svar på våre bønner slik vi vil svaret skal være. Men dette skjer aldri, og for endel så fører det dem inn i bitterhet og isolasjon fra Gud. De føler at Gud har sviktet dem og de løfter han har gitt dem, og i frustrasjon, svakhet og motløshet så begynner de å leve et liv de ikke vet er etter Guds ønske. Hjertene lengter etter å igjen kjenne seg rene, men skammen over hva man har gjort, tenkt og følt holder mange tilbake fra å springe hjem til Gud igjen. De lengter etter hvilen og tryggheten i Fars armer, men har de virkelig fortjent det etter alt som er skjedd?

Ingen av oss har fortjent Guds nåde, ingen av oss kan gjøre godt og forvente velsignelser i retur. Gud er ikke en automat du putter penger på og så får ut det som står på knappen du trykket på. Gud er Gud, og hvordan han svarer på våre bønner, stemmer mange ganger ikke overens med våre forventninger, men det betyr ikke at han har sviktet og forlatt oss, kun at våre veier og hans veier er ikke like. For mange kan dette åpne opp for at de trekker seg bort fra Gud, fordi de ikke forstår og fordi Gud ikke gjør som de vil, så føler de seg sviktet og forlatt… men sannheten er at Gud lengter etter at hver enkelt skal komme tilbake til ham. Han lengter etter å igjen få overøse deg med nåde, kjærlighet og omsorg, kle deg i styrke og kraft, fylle deg med visdom og fred, gi deg hvile og legedom.

Herren gikk forbi ham og ropte: « Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet! (2. Mos. 34:6)

Om du har gitt opp Gud fordi alt ble så vanskelig og uforståelig så har ikke Gud gitt opp deg. Gud ønsker at du kommer hjem så han igjen kan overøse deg med kjærlighet og la deg hvile i hans favn. Han er ikke sint, han lengter etter det fellesskap dere hadde. Guds nåde er nok for deg også. Jesus har allerede gjort soning for alt du kjenner skyld og skam over, og velger du å be om tilgivelse så får du det. Gud lengter etter å tilgi deg og lege og gjenopprette ditt indre.

 I min nød kalte jeg på Herren, jeg ropte til min Gud. Han hørte meg fra sitt tempel, mitt rop nådde hans øre. (2. Sam. 22:7)

Ikke la stolthet og tvil holde deg tilbake fra å igjen søke inn til Gud. Han venter på deg, han er nådig og god, han vil tilgi, gjenopprette og utruste deg atter en gang.

 

Takk og akk

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (Matt. 6:33)

Takknemlighet er en medisin som virker mot så mangt. Den har god effekt mot motløshet og manglende glede, den skaper fornøydhet og gir klarere syn, den viser en bedre vei og den vender vårt fokus.

Vi har alltid noe vi kan takke for, uansett hvor mørk og tung hverdagen er, men det krever en dose øvelse å bli flink til å løfte takknemligheten høyere opp på lista over viktige «må-huske-å-gjøre»ting.

Når vi sukker til Gud om alt som er vanskelig og tungt så er det ikke så dumt å lære seg å takke før man akk’er. Hvis vi bruker litt tid på å takke Gud for hans godhet og omsorg, for de gode ting vi har, for den nåde og kjærlighet vi møter, for at Gud vil oss godt og ikke ser med glede på våre lidelser, så vil vi også gi litt mat til troen slik at den lettere slår inn når vi skal komme med våre akk og vår bønn om hjelp.

Når vi akker først og takker etterpå, så har vi ofte lett for å bare slenge på en «takk for at du hjelper Gud» uten å egentlig merke noe til den takknemlighet vi uttrykker. Hvis vi derimot bruker litt tid på å takke Gud for hans tilstedeværelse, godhet og velsignelser først, så vil vi kjenne at det blir et skifte i vårt indre- et skifte som gjør at det er enklere å tro at Gud vil høre og også denne gangen hjelpe oss når vi legger fra våre akk og bønner om hjelp.

For det har også litt med vår prioritering å gjøre, vi pleier å snakke mest om den som står oss nærmest… og våre bønner viser dessverre ofte at vi er mer opp tatt av eget ve og vel enn Guds ære og rike… Gud vil ha både din takk og din akk, men kanskje er det viktig at vi lærer oss å takke før vi akker?

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil. 4:6-7)

Nåde over nåde

Men én ting legger jeg meg på hjertet, og dette gir meg håp:
Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier: Herren er min del, jeg setter mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. (Klag. 3:21-26)

Nåde at han elsker meg,
nåde at han ønsker meg,
nåde at han fant meg
og nåde at jeg er hans.
Nåde over nåde.

Nåde at han bærer meg,
nåde at han verner meg,
nåde at han styrker meg
og nåde at jeg er i ham.
Nåde over nåde.

Nåde at han leder meg,
nåde at han lærer meg,
nåde at han fyller meg
og nåde er hans kraft i meg.
Nåde over nåde.

Nåde at han er god mot meg,
nåde at han leger meg,
nåde at han tåler meg
og nåde at han samler mine tårer.
Nåde over nåde.

 

Utdrag av innlegg postet på «med Gud i hverdagen» i går.
Vil få ønske alle følgere og lesere ei god ny uke. Må Herren lede dere på Hans stier og må hans visdom lyse opp deres tanker, må Herrens styrke reise dere opp og hans kraft hjelpe dere å gå fremover. Må Guds nåde fylle deres ord og hans barmhjertighet deres henders gjøren. Må Gud verne om dere på alle kanter og må hans forsørgelse være mer enn nok på alle livets områder, slik at dere alltid har noe å gi til andre. Guds fred. I Jesu dyrebare navn, amen