Til deg som vandrer i mørket (5)

Før siste del av serien er det viktig å minne om noe: Jeg har i hovedsak skrevet til dem som «uten grunn» opplever at det plutselig er kommet et tungt og tomt mørke over dem. Er du i mørket, men vet at det er pga psykiske lidelser eller så tunge tider at du lurer på om du har utviklet depresjon eller annet, søk hjelp i helsevesenet. Du vil ha hjelp av hva som er delt i denne serien, men du trenger kanskje også mer hjelp. Mange ganger kan man trenge å komme litt mer ovenpå mentalt før man klarer å ta tak i ting som har med åndsliv å gjøre- og viktig: Det betyr ikke at troen din er svakere enn andres, du er bare i en skikkelig hard kneik og trenger hjelp fra flere kanter- og dette er greit. Søk profesjonell hjelp, husk at uansett hvordan du føler deg er du elsket av Gud og at du trenger ikke prestere for å være «god kristen». Velg å stol på Jesus (selv om det går mot dine følelser og tanker), Han ordnet både tilgivelse og rettferdighet for deg- hvil i Hans verk, nåde og kjærlighet.

Kom til Jesus (2)

Når vi har vandret i mørket ei stund så er det enkelte ting som kommer opp i vårt indre som vi må forholde oss til. Mange vil oppleve at de har strevd mye i egen kraft for å tilfredsstille Gud, mennesker og menighet. De har ønsket å tjene, men det er til slutt blitt gjerninger som presser ned og har slitt dem ut. Tjenesten er kommet før det personlige forholdet til Jesus. Dette må vi omvende oss fra hvis Ånden viser oss det. Hvis det å tjene Gud er viktigere enn det å være med Gud, er vi kommet på et sidespor og må si oss enig med Ånden om at vi har gått feil, har syndet og vi må vende tilbake til «den første kjærlighet», å søke fellesskap med Gud i Ord, bønn og fellesskap. Gå til Jesus, han elsker deg og venter på deg.

Det er heller ikke uvanlig at man enten blir minnet om tidligere synder som man ikke har omvendt seg fra eller at man veldig mye raskere enn tidligere gjør synd. Slitenheten gjør at vi har ikke så mye menneskelig motstand til å stå imot synden, og når vi ikke føler vi får hjelp gir vi ofte etter. Er det tidligere synder eller nåværende, innrømmelse og omvendelse er nødvendig. Så er det viktig å huse: Med en gang vi sier oss enig med Gud om at vi har syndet, ber om tilgivelse og omvender oss, så er vi renset i Jesu blod. Da holder Gud det ikke mot oss lenger, og vi skal heller ikke gjøre det selv. Gå til Jesus, han elsker deg og venter på deg.

Er det noe vandring i mørket viser oss er det at vi er svake og skrøpelige. Ikke klarer vi hverdagen så godt som vi vil, ikke klarer vi stå imot synd som vi vil, og mange opplever også ambivalente følelser i forhold til det å være kristen. Men de som elsker Gud vil etter hvert oppdage at det skjer en endring i deres indre. Fra å i hovedsak søke Gud om hjelp til å løse alle problemer så begynner de å rope etter å oppleve fellesskapet og nærværet med Gud. Å få lettere dager blir mindre viktig enn å oppleve at Gud er nær. Og da nærmer vi oss ofte punktet der mange merker at det løsner og lysner, når de begynner å lengte så sterkt etter fellesskap med Gud igjen. Når deres sjel tørster og sukker etter å oppleve at Gud er nær, når man heller vil gå i grava enn å leve uten Guds nærvær og når det å finne løsning på alt det tunge betyr ingen ting i forhold til det å leve i nært fellesskap med Gud og oppleve Han er nær, da nærmer det seg ofte morgengry. Gå til Jesus, han elsker deg og venter på deg.

Jesus lovte at hvis vi kom til Ham med det som sliter og tynger så vil Han gi oss hvile, og det er noe vi ofte «glemmer» å gjøre i tunge og mørke perioder. Vi glemmer å legge alt på Jesus, vi glemmer å minne oss selv om alt Han har gjort for oss og vi glemmer å be om hjelp og nåde til å takle alt som skjer. Vi kaver oss framover i mørket i egen kraft og glemmer å gå til Ham som er verdens lys, det sanne brød og det levende vann. Og tro meg, jeg vet, jeg vet alt for godt hvordan det er å hale seg igjennom og glemme å legge alt på Jesus. Gå til Jesus, han elsker deg og venter på deg.

Jesus er ikke fraværende, men noen ganger opplever vi at Ånden trekker nærværet bort og at vi føres inn i mørke og stillhet. Som jeg har skrevet tidligere er det aldri for ingen ting, Gud har alltid en mening med hva Han tillater i våre liv, også mørke perioder. Hans mål er at vi likedannes Kristus og vokser i helliggjørelse, noe som vil bringe oss både inn i et nærere fellesskap med Ham og også, bringe Hans Navn større ære. Gud bruker mørket til å vise oss ting vi ikke har ville omvende oss fra, til å vise oss at vi er svake og trengende, til å vise oss at vi har gått fra å søke Hans ansikt til å søke Hans hender, til å vise oss at vi er mer opptatt av tjeneste enn Ham og mye annet. Uansett hva Gud viser deg, vær enig med Ham, fortsett å stol på Herrens Navn og husk: Gjennom Jesus har du adgang til Faderen og kan med frimodighet komme fram for Guds trone og be om både hjelp og rope etter å igjen oppleve at Gud kommer nær, og også: Gjennom Jesus har du alle de nådegaver som korset og soningen har tilveiebragt for oss. Far er ikke uvillig til å gi av sin overflod, men Han vil vi skal ha ham først i alle ting (og noen ganger trenger vi mørket for å bli minnet om at vi både trenger det og ønsker det). Gå til Jesus, han elsker deg og venter på deg.

Din tur og plass til å dele tanker og ord

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s