En ny start

2015, et helt nytt år. Noen går inn i det med tanken om «nytt år, nye muligheter», mens andre er mer som meg «nytt år, samme gamle utfordringene». Den første virker så positiv, den andre er mer negativt ladet. Men for meg er det realiteten, utfordringene forsvinner ikke fordi om årstallet er forandret. Men en ting er uforanderlig, Guds nåde.

Jeg kunne trengt en ny start, tenk å fått en hverdag uten alle disse utfordringene og begrensningene, det hadde vært noe. Jeg hadde likt det. Men så er det en tanke som forsiktig sniker seg inn og hvisker stille at hos Gud kan jeg få en ny start hver dag. Jeg trenger ikke vente på de store ytre forandringene, jeg kan hver dag få begynne på ny, hver dag få oppleve ny fylde av Ånden, hver dag få hvisket ord om at jeg er betydningsfull og viktig, elsket som jeg er og med den hverdagen jeg har, hver dag kan være en ny start.

Jeg gikk inn i året uten nyttårsforsetter. Ikke fordi jeg er imot dem, men fordi jeg ikke trenger flere påminnelser om alt jeg ikke kan og klarer. Jeg trenger ikke mislykkes i mer, så derfor beskytter jeg meg selv fra den frustrasjon, brist i selvtilliten og det nederlag jeg vet ville kommet hadde jeg satt meg mål. For mitt mål er å komme igjennom denne dagen på en god måte, det er så langt jeg klarer tenke.

Jeg lever i hovedsak en dag om gangen, selv om det er ting som må planlegges og forberedes der framme også, må jeg ha hovedgfokuset her og nå. Det er positivt med tanke på å «la hver dag ha nok med sin egen plage», men det er også negativt da det er lett for å henge seg opp i her og nå og glemme alle tidligere gode ord og opplevelser. Glemmer jeg Guds godhet og menneskers varme omsorg, blir den enkelte dag for tung og trist. Det er viktig å huske nåden, å huske Herrens trofasthet, å huske menneskers utstrakte hender og varme hjerter og at det finnes ufortjent gunst og velvilje fordi vi er elsket forbi alt forstanden klarer å forstå. Nåde. Nåde for meg. Nåde for deg.

Om du som meg ikke kan starte helt på nytt i hverdagen din, i livet ditt og i forhold til mennesker rundt deg, husk at Gud alltid tilbyr en ny start, og Han gir dem flere ganger. Han er ikke nadig og holder tilbake, nei hver dag får vi lov til å på ny være elsket, på ny bli fylte, på ny bli velsignet, på ny få ord til trøst og oppmuntring, på ny få en ny start. Ikke fordi vi er så gode og klarer så godt, men fordi Gud er kjærlighet og fordi Jesus kom og tok alt på seg. Nåde.

Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. (Klag. 3:22-23)

Takk for alle gode ord dere sendte min vei i året som gikk, det har betydd mye for meg!
Ønsker alle et godt og velsignet nytt år! Må vi vokse i kunnskap og kjennskap til vår Herre og Gud og må vi knyttes stadig tettere sammen med nådens og kjærlighetens bånd.