En ny start

2015, et helt nytt år. Noen går inn i det med tanken om «nytt år, nye muligheter», mens andre er mer som meg «nytt år, samme gamle utfordringene». Den første virker så positiv, den andre er mer negativt ladet. Men for meg er det realiteten, utfordringene forsvinner ikke fordi om årstallet er forandret. Men en ting er uforanderlig, Guds nåde.

Jeg kunne trengt en ny start, tenk å fått en hverdag uten alle disse utfordringene og begrensningene, det hadde vært noe. Jeg hadde likt det. Men så er det en tanke som forsiktig sniker seg inn og hvisker stille at hos Gud kan jeg få en ny start hver dag. Jeg trenger ikke vente på de store ytre forandringene, jeg kan hver dag få begynne på ny, hver dag få oppleve ny fylde av Ånden, hver dag få hvisket ord om at jeg er betydningsfull og viktig, elsket som jeg er og med den hverdagen jeg har, hver dag kan være en ny start.

Jeg gikk inn i året uten nyttårsforsetter. Ikke fordi jeg er imot dem, men fordi jeg ikke trenger flere påminnelser om alt jeg ikke kan og klarer. Jeg trenger ikke mislykkes i mer, så derfor beskytter jeg meg selv fra den frustrasjon, brist i selvtilliten og det nederlag jeg vet ville kommet hadde jeg satt meg mål. For mitt mål er å komme igjennom denne dagen på en god måte, det er så langt jeg klarer tenke.

Jeg lever i hovedsak en dag om gangen, selv om det er ting som må planlegges og forberedes der framme også, må jeg ha hovedgfokuset her og nå. Det er positivt med tanke på å «la hver dag ha nok med sin egen plage», men det er også negativt da det er lett for å henge seg opp i her og nå og glemme alle tidligere gode ord og opplevelser. Glemmer jeg Guds godhet og menneskers varme omsorg, blir den enkelte dag for tung og trist. Det er viktig å huske nåden, å huske Herrens trofasthet, å huske menneskers utstrakte hender og varme hjerter og at det finnes ufortjent gunst og velvilje fordi vi er elsket forbi alt forstanden klarer å forstå. Nåde. Nåde for meg. Nåde for deg.

Om du som meg ikke kan starte helt på nytt i hverdagen din, i livet ditt og i forhold til mennesker rundt deg, husk at Gud alltid tilbyr en ny start, og Han gir dem flere ganger. Han er ikke nadig og holder tilbake, nei hver dag får vi lov til å på ny være elsket, på ny bli fylte, på ny bli velsignet, på ny få ord til trøst og oppmuntring, på ny få en ny start. Ikke fordi vi er så gode og klarer så godt, men fordi Gud er kjærlighet og fordi Jesus kom og tok alt på seg. Nåde.

Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. (Klag. 3:22-23)

Takk for alle gode ord dere sendte min vei i året som gikk, det har betydd mye for meg!
Ønsker alle et godt og velsignet nytt år! Må vi vokse i kunnskap og kjennskap til vår Herre og Gud og må vi knyttes stadig tettere sammen med nådens og kjærlighetens bånd. 

Gud vil gi igjen for de tapte år

Jeg gir dere igjen for årene da den svermende, den hoppende, den gnagende og den tyggende gresshoppen åt, min store hær som jeg sendte mot dere. (Joel 2:25)

Det er enkelte som sitter med en sorg i hjertet som de synes er litt vanskelig å forklare for andre med ord. De er så utrolig takknemlige for alt hva de opplever med Gud og at det er mulig å ha et nært og personlig fellesskap med ham. De opplever at Gud drar dem nærmere seg selv og åpenbarer mer av hvem han er for dem. Oppi alt dette opplever de å få en større glede og dypere fred enn de noen gang tidligere har erfart. De får også være der for andre og hjelpe dem på deres vandring på en helt ny og mer omfattende måte enn tidligere. De er så takknemlige til Gud for å få oppleve alt dette!

Men så er det sorgen… Tenk på alle de årene som ble kastet bort? Tenk på alt det de kunne ha gjort for Gud i løpet de årene i stede for å være så opptatte av familie, jobb og hverdag? Tenk hvor mye lengre de kunne kommet i vandringen med Gud hvis de bare hadde overgitt alt tidligere? For et sløseri… for et tap…

Og de ser etter muligheter til å gjøre opp for den tapte tiden. Kanskje de kan be og lese mer iherdig? Kanskje hvis de nekter seg selv nesten alle goder og bare hjelper andre? Kanskje… Vet du hva? Du kan aldri gjøre opp for de tapte år og tapte mulighetene, aldri.

Men Gud både kan og vil. Gud er forunderlig på det viset. Vi har sløst bort en haug av år og muligheter og Gud sier HAN vil gi oss igjen for alt som gikk tapt under de årene. Så god, nådig og barmhjertig er Gud. Så ivrig er han etter å overøse deg med sin kjærlighet og sine velsignelser. Vi kan aldri gjøre opp for hva som gikk tapt da vi var selvopptatte, uvitende, i opposisjon eller på avstand, men Gud sier han vil gi oss igjen for hva som ble spist opp og forsvant ut av hendene på oss under den tiden.

Om du kjemper med sorgen over alt som gikk tapt må du nok innse at du aldri kan gjøre det godt igjen, men husk hva jeg akkurat delte: Om du ikke kan, så ikke bare kan Gud, men han også vil, gi igjen for hva som gikk tapt. Er ikke det fantastisk?