Elsk Gud og mennesker

29 Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘ Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. 30 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ 31 Det andre er dette: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.» (Markus 12:29-31)

Guds kjærlighet vil forvandle oss fra innsiden og ut. Nåden som frelste oss vil bevare oss. Og når vi er tilgitt så mye, hvordan kan vi la være å tilgi andre? Ett liv overgitt Gud bør alltid være kjennetegnet av nåde, sannhet, barmhjertighet og kjærlighet.