Full tank takk!

Det er min trøst i nøden at ditt ord gir meg liv. (Sal.119:50)

Jeg husker godt Lotto-reklamen som gikk for noen år siden med kallen som vanligvis bare fylte bensin for 50 kr, men som plutselig en gang sier «Full tank takk!» med dèt smilet rundt munnen! Jeg lo godt da jeg så den de første gangene, og fremdeles får den meg til å trekke på smilebåndet.

Dessverre når det gjelder å ta til seg Guds ord og å være sammen med Gud, er vi mer lik «50-kroners-fyllingen» enn «full-tank-fyllingen». Vi leser nok til å akkurat komme oss gjennom det som er rett foran oss eller vi søker Gud bare når vi trenger litt ekstra for å tåle dagens hete og nattens kulde. Gud vil ikke det skal være slik, han vil vi skal være så mye sammen med ham og ta til oss så mye Guds ord, at vi alltid har «full-tank». Ikke bare nok til å klare egne utfordringer, men også nok til å dele ut til andre.

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld… Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. (Sal.23:1-3,5)