Full tank takk!

Det er min trøst i nøden at ditt ord gir meg liv. (Sal.119:50)

Jeg husker godt Lotto-reklamen som gikk for noen år siden med kallen som vanligvis bare fylte bensin for 50 kr, men som plutselig en gang sier «Full tank takk!» med dèt smilet rundt munnen! Jeg lo godt da jeg så den de første gangene, og fremdeles får den meg til å trekke på smilebåndet.

Dessverre når det gjelder å ta til seg Guds ord og å være sammen med Gud, er vi mer lik «50-kroners-fyllingen» enn «full-tank-fyllingen». Vi leser nok til å akkurat komme oss gjennom det som er rett foran oss eller vi søker Gud bare når vi trenger litt ekstra for å tåle dagens hete og nattens kulde. Gud vil ikke det skal være slik, han vil vi skal være så mye sammen med ham og ta til oss så mye Guds ord, at vi alltid har «full-tank». Ikke bare nok til å klare egne utfordringer, men også nok til å dele ut til andre.

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld… Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. (Sal.23:1-3,5)

Stor frontrute og lite sladrespeil

Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet… (Jes.61:1)

Det er mange rundt oss som lever mer i fortiden enn her og nå. De lar vonde opplevelser og tidligere sår få prege dem i så stor grad at det hemmer deres livsutfoldelse og glede her og nå. Det er lett å bli fanget av fortiden hvis man ikke er bevisst, og det er viktig å gjøre noe med fortidens sår og vonde opplevelser slik at vi kan bli fri fra de bånd de har på oss. Gud kan lege alle slags sår og gjøre oss fri fra alle slags lenker.

Stor frontrute og lite sladrespeil viser tydelig hvor vi skal rette vår oppmerksomheten når vi er på veien. Slik er livet også, vi må se mer framover enn bakover, hvis ikke går det galt. Det betyr ikke at hva som hendte, ikke vil prege oss, men det betyr at vi skal ikke leve i fortiden. Vi skal ha fokus på hva som er nå og på hva som er foran oss.

Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. (Jes.43:18-19)

Frontlys-tro og ledelse

For hos deg er livets kilde,  i ditt lys ser vi lys. (Sal.36:10)

Noen ganger når vi er ute og kjører kan vi se mange hundre meter eller flere kilometer foran oss. Andre ganger ved tett regn, snødriv eller tåke, kan vi nesten ikke se noen ting. Farten senkes betraktelig og vi snegler oss avgårde mens vi stirrer på den opplyste flekken foran oss. Om vi ikke ser veldig langt, ser vi nok til å vite hvor vi skal svinge og ikke.

Noen ganger er livet også slik, omgitt av så mange vanskelige omstendigheter og utfordringer at vi blir litt omtåka og vet ikke helt hvilken vei vi skal ta. Men vi må aldri glemme at vi beveger oss framover ett skritt av gangen, og så lenge neste skritt er opplyst, trenger vi ikke tenke på eller bekymre oss over hva som er ti skritt foran. Gud har lovet å lede oss skritt for skritt.

Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. (Sal.32:8)

GPS ledelse

Når du går, skal de lede deg, når du ligger, skal de verne deg,  og når du våkner, skal de tale til deg. (Ordsp.6:22)

GPS er en fantastisk oppfinnelse, men feilfri er den ikke. Meningen er at vi skal ledes direkte til det bestemte sted uten feil og unødvendige omveier. Men det er tider vi finner ut at vi er havnet litt feil avsted, enten fordi vi tok en feil sving, eller fordi ‘kartet’ ikke er oppdatert. Det fantastiske med GPS’n er at den uansett hva som er årsak til at vi kom feil, igjen vil lede oss tilbake på rett vei.

Gud har også sagt at han skal lede oss hele veien mot målet som er plottet inn, himmelen. Guds Ord, sammen med Den Hellige Ånds ledelse, vil sørge for at vi hele tiden er på den rette vei mo målet. Skulle vi havne feil, er det nåde og hjelp som kommer oss i møte og igjen tar oss tilbake på det sted vi bør være.

…og dine ører skal høre dette ordet bak deg: «Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre (Jes.30:21)

fra A til B

«bil-metafor-uka«
Vi finner en god del lignelser i Bibelen. Noen veldig korte, andre lengre. Fellesnevner er at de er knyttet til mennesker og hverdagshendelser, om noe menneskene rundt Jesus var vel kjent med. I dag er det ikke sau, fisk og jordbruk som er gjengs, men heller teknologi, velferd og kommunikasjon. Denne uka vil vi gå gjennom bibelske prinsipper med utgangspunkt i bilen.

Fra A til B

Det finnes ikke frelse i noen annen (Jesus Kristus), for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. (Ap.gj.4:12)

Bilen er ett fremkomstmiddel vi benytter oss av for å komme fra ett sted til ett annet, fra A til B. Mens vi for å komme oss rundt har ulike muligheter å velge mellom (bil, buss, sykkel, bein, båt og annet) er det derimot, når det gjelder å komme til himmelen, bare en mulig fremkomstmåte. Gode gjerninger, ett godt liv, gavmildhet og annet holder ikke, selv om det er en utbredt oppfatning at mange vil være i himmelen fordi de var snille og gode. Bibelen er tydelig på at det er bare gjennom å ta imot Jesus som Frelser og Herre at man kan komme til himmelen. Det er mange måter å bli kjent med Jesus på, men Jesus er den eneste måte å komme til himmelen på.