Gud kjemper for deg

David satte etter fienden med fire hundre mann. To hundre ble igjen, de var for utmattet til å gå over elveleiet. (1. Sam. 30:10)

David og hans menn hadde kommet tilbake til byen Siklag etter å ha reist ut sammen med filisterne for å kjempe. Endel filistere var redd David skulle vende seg mot dem og ville ikke ha han og hans menn med i kampen, dermed ble David sendt bort fra kampen. Når de nå retunerer til byen, ser de at amalekittene har plyndret og brent den ned. Mennene blir sinte på David og vil ta ham og David trekker seg tilbake og søker Herren om råd. På Guds befaling setter de etter amalekittene for å få tilbake sitt. Ved elveleiet i Besor er endel av mennene for trette til å fortsette og de blir værendes igjen. David og de menn som var sterke nok til å kjempe, fortsetter ferden. De vinner med Herrens hjelp og alt som var plyndret fra dem får de med tilbake.

David er et bilde på Kristus, og i dagens vers ser vi en ting vi skal legge oss ekstra på minne. Det er greit å bli sliten og ikke kjempe i første rad hele tiden. Det er greit å trekke seg litt tilbake for å hvile. Som David kjempet med de som var sterke nok, vil Gud la oss hvile mens han og andre troende kjemper. Gud vil ikke vi skal bli totalt utmatta, han vet vi trenger hvile og han gir oss både lov (tillatelse), rom og plass til det.

Trenger du hvile fra alt som skjer? Sett deg ned ved kilden, ta til deg det friske vannet, la ny styrke komme til deg, og husk at mens du er der og blir sterkere igjen, kjemper Gud for deg.