Mot er ikke mangel på frykt

Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» (Jos.1:9)

Mot er å våge å se frykten i øynene og i stede for å bli handlingslammet, gå på videre for å overvinne egen redsel.
Mot er å våge å fortsette selv om det virker umulig, å ikke la grensene begrense men heller utfordre.
Mot er å våge å feile, og kanskje falle, mens man prøver å utføre det ‘umulige’.
Mot er å stole på det usynlige Guds Ord og å gå i tro, selv når alt synlig taler i mot.

Mot er ikke mangel på frykt, men viljen til å fortsette på tross av den.