uke 2 i advent

Den andre uka i adventsuka har fokus på fred og setter også lys på profetiene om Jesu fødsel. Det skulle komme en Messias som skulle sette ting i rett stand, skape fred mellom Gud og mennesker og mennesker imellom.

Leser vi profetiene som omhandler Jesu fødsel er det ikke til å unngå å se at de også forteller oss om hvordan Gud griper inn i vanlige menneskers liv og snur om på dem. Vi har Elisabeth som i høy alder blir gravid og skal bære fram forløperen for Messias, mannen hennes er mer tvilende og opplever og blir stum, jomfru Maria får englebesøk og fantastiske nyheter, Josef får englebesøk i en drøm og opprettholder forlovelsen med Maria. Gud bryter inn i menneskers liv og forvandler de fullstendig.

Har du noen slike opplevelser som du kan tenke på og fokusere på denne uka? Hvordan har Gud grepet inn i ditt liv? Når opplevde du at en fred som overgår forstanden senket seg over ditt urolige hjerte? Har du forventninger til å se mer av Jesus og Guds rike i ditt liv? Hva lærer vi om Gud og hans karakter gjennom disse menneskenes historier- og våre egne?

Her er lenke til noen tidligere innlegg hentet fra adventsheftet jeg gav ut for ett par år siden
Tvilens taushet
Å vente på Herrens komme
Lydighet selv når det koster

****
Minner om at på den andre bloggen er det adventskalender hvor en liten ting gis bort hver dag og hvor det gis en daglig oppfordring i «hvorfor-ikke?»stil. Dagens luke, gave og oppfordring finner du HER

Guds Navn – Herren er fred

YAHWEH-SHALOM – «The Lord Our Peace» – Herren er {min} fred

Gideon vokser opp i en tid der folket er undertrykket og plaget av fiender på mange kanter. I tillegg har han følelsen av å ikke være god nok og av å være liten. Han sier selv at han er ubetydelig og hva kan han gjøre? Gud kaller Gideon til å stå opp og gå så sterk som han er og om han blir kalt til å gå i fronten er det Gud som skulle gjøre verket. Gud har gitt et løfte til Israelsfolket om at de skal være hans folk og han skal være deres Gud og Gud går ikke fra sine løfter. Gideon tar kallet fra Gud på alvor, men han er fortsatt redd og spør om bekreftelse på kallet og at det er Gud. Han gjør i stand et offer og tar med til hvor Herrens engel venter. Herrens engel rører offeret med spissen av staven og det går opp i flammer. Det er da det virkelig går opp for Gideon hvem han har møtt.

Men Herren sa til ham: «Fred være med deg, vær ikke redd! Du skal ikke dø.» Så bygde Gideon et alter for Herren der og kalte det « Herren er fred». (Dom. 6:23-24a)

I dag lever vi i en tid der verden er i stadig forandring og det er mye usikkerhet. Selv om vi i Norge er relativt beskyttet er det mye vondt  og mange utfordringer her også. I vårt land ser vi en tilsynelatende tilbakegang for evangeliet og en tydeligere motstand mot det sanne evangelium. Det er også mange mennesker og familier som opplever store utfordringer og motgang.

I dette er Gud tilstede og ønsker å være vår fred. Han vil gi oss en indre fred som vi ikke kan forklare med ord og som tar oss trygt og støtt gjennom enhver storm vi måtte møte. Jesus sa selv at dette er en annen type fred enn den fred verden kan gi oss. Når vi opplever at hjertet finner ro selv i de tyngste motbakker er det Gud selv som er med oss og fyller oss med seg, det er som en liten forsmak på og påminnelse om hvordan himmelen må være. Gud er fred og han ønsker å bringe deg fred.

Om det oppleves umulig ut og du føler deg liten og ubetydelig så husk at Gud krever ikke annet enn at du går i den styrken du har, han vil gjøre resten. Om du har mye styrke eller bare noen dråper igjen, la dine sukk stige opp for Herren og legg dine byrder over på ham, Gud er tilstede i din hverdag og han ønsker å være Jehova Shalom for deg, Herren din fred.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. (Joh. 14:27)