Gå ut i hverdagen

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. (Ap.gj. 1:8)

Gå ut i all verden var Jesus sin formaning, og det står: Jerusalem, hele Judea, Samaria og helt til jordens ende… Det hele skulle begynne akkurat der de var for så å bre seg utover. Mens i dag ser vi at det endel ganger blir snudd helt på hodet, misjon foregår ved jordens ende og ikke i mitt egen nærmiljø.

Hvorfor vil vi helst ha det der ute i verden og holde det mer borte fra det nære? Krever det for mye av oss?

Krever det for mye å ta inn over seg andres sorg og smerte? Krever det for mye å ikke gå ut å spise men heller gi pengene til alenepappaen som sliter? Krever det for mye av min private «kosetid» å hjelpe andre? Krever det for mye å stå opp for sannheten når andre tar lett på den? Krever det for mye å ikke bli med på baktaling og uthenging av andre, men heller stå opp for andre? Er det lettere å se mellom fingrene med dårlig og urettferdig oppførsel enn å stå opp for hva som er rett og sant?

Selv om de fleste av oss er ganske stedsfaste, ser vi likevel på misjon og evangelisering som noe utenfor vår rekkevidde og for spesielt innvidde. Gud har aldri ment at vi må reise halve verden rundt for å være hans vitner, han vil vi skal være det hele tiden og for alle vi møter. Like viktig som å gå ut i all verden er det å gå ut i hverdagen.

I verset er det viktig å ikke bare se på presiseringen av steder, at vi begynner i det nære og utvider etter hvert, men enda viktigere er det å se på avklaringen som verset starter med. Hvordan skal vi klare å leve slike liv i vårt eget nærmiljø? Jo, ikledd kraft i fra det høye. Jeg må la Gud forme, farge og virke gjennom mine handlinger og ord.

Hvordan kan du vise Guds nåde, sannhet, omsorg og kjærlighet til de menneskene du ofte er sammen med?

Hverdagens misjonsmark

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. (Ap.gj.1:8)

Det er så lett å distansere oss fra de nære og kjente ting og heller rette fokus på og mot det som er langt borte. Det er lettere å tenke på fattigdom som noe som finnes i Afrika enn å tenke på at det finnes i nabo-leiligheten. Det er mer «behagelig» å tenke på forlatte barn i de tidligere østblokklandene enn å tenke på gutten borti gata som våknet en morgen og oppdaget at mamma var borte for så å oppleve at pappa begynte å drukne sorgene. Det er lettere å forholde seg til vansker, sorg og smerter som er langt borte, enn å ta innover oss at liknende faktisk skjer rundt oss hele tiden.

Fattigdom, overgrep, død, sorg og smerte er ikke bare noe som skjer med andre og andre steder, det skjer rundt oss hele tiden. Våger vi å åpne øynene og virkelig se hva som skjer rundt oss? Våger vi å slippe andres smerte og prøvelser inn i våre egne liv? Ser vi viktigheten av å ikke bare hjelpe de på den andre siden av kloden, men også de vi møter daglig? Klarer vi å både være med OG hjelpe dem som har det vanskelig og vondt?

Det er lettere å se på misjon som noe som skal foregå ute i verden, mens sannheten er at for de fleste av oss finnes den viktigste misjonsmarken i vår egen hverdag. De nærme oss trenger Jesus like mye som de langt borte fra oss.

Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. (Rom.12:13)