Jesusprofetier #2

Jeg vet endel finner denne typen innlegg uinteressante, så derfor en liten oppfriskning av hva jeg skrev i går om hvorfor jeg gjør dette:

Hvorfor gjør jeg dette? Vel, det er viktig at vi kjenner til dem, men samtidig så viser de oss mye om Gud. Gud sa disse tingene til sine tjenere på forhånd og vi vil se at det skjedde som Gud hadde sagt, og det er en viktig sannhet å minnes på.

Hva jeg ønsker at dere skal tenke på mens dere går igjennom hva som blir servert i dag og dagene framover er: Hvis Gud holdt sitt ord, sine løfter, så nøyaktig i disse tingene, hva tror du han vil gjøre med de løfter han har gitt deg og meg? Vil han aldri svikte eller forlate oss? Vil han alltid være med oss? Vil han fullføre sitt verk i oss? Vil nåden ta oss helt hjem? Å lese om hvordan Gud til minste detalj oppfylte sine løfter og sin plan burde få troen til å både vokse og juble i våre hjerter, for vår Gud er uforanderlig og han holder sitt ord og sine løfter til oss.

Moses fikk i sin tid høre at det ville komme en dag der Gud ville reise opp en profet som skulle være av den type han var, fra deres brødre skulle han komme og de skulle lytte til ham.
Profeti: 5. Mos. 18,15
Oppfyllelse: Joh. 12,49-50, Luk. 24,19, (Joh. 6,14)

Tjenesten til den som skulle komme ville starte i Galilea
Profeti: Jes. 9,1-2
Oppfyllelse: Matt. 4,12-17

Den nye herskeren skulle komme fra Betlehem
Profeti: Mika 5,1
Oppfyllelse: Luk. 2,4-7, Matt.2,1-6, Joh. 7,42

Han skulle være født av en jomfru
Profeti: Jes. 7,14
Oppfyllelse: Luk. 1,26-31, Matt.1.18-2,1

Jesusprofetier #1

For at du skal ha nytte av hva som kommer i dag og dagene fremover trenger du å ha Bibelen din klar, så det er bare å finne den fram (eller å lete deg oppi en app eller nettbibelen).

I går skrev jeg om at det er mange profetier i Bibelen om at Jesus skulle komme og jeg tenkte at vi skulle hente fram noen av disse. De blir servert dere i bolker og dere vil få hvor de er skrevet og også enkelte steder som forteller om oppfyllelsen. Hvorfor gjør jeg dette? Vel, det er viktig at vi kjenner til dem, men samtidig så viser de oss mye om Gud. Gud sa disse tingene til sine tjenere på forhånd og vi vil se at det skjedde som Gud hadde sagt, og det er en viktig sannhet å minnes på.

Hva jeg ønsker at dere skal tenke på mens dere går igjennom hva som blir servert i dag og dagene framover er: Hvis Gud holdt sitt ord, sine løfter, så nøyaktig i disse tingene, hva tror du han vil gjøre med de løfter han har gitt deg og meg? Vil han aldri svikte eller forlate oss? Vil han alltid være med oss? Vil han fullføre sitt verk i oss? Vil nåden ta oss helt hjem? Å lese om hvordan Gud til minste detalj oppfylte sine løfter og sin plan burde få troen til å både vokse og juble i våre hjerter, for vår Gud er uforanderlig og han holder sitt ord og sine løfter til oss.

Vi leser ikke langt i Bibelen før vi ser den første profetien om noe som skal komme, når synden entrer verden gjennom fallet kommer også Guds løfte om at det en dag vil endres.
Profeti: 1. Mos. 3.14-15
Oppfyllelse: Gal. 4,4-5

Historien om når Gud setter Abraham på prøve er for mange vanskelig lesning, men her finner vi også profetier og bilder på hva Gud har planlagt- Gud vil selv sørge for frelsen og redningen.
Profeti: 1. Mos. 22, 7-8 og 14
Oppfyllelse: Joh.3,16-17 + 4,33-34 + 17,25

Så i dag kommer det ikke ferdig servert til deg, for å ha nytte av hva du har lest over håper jeg du slår det opp og leser versene, og kanskje litt rundt akkurat de nevnte, og: Husk hva jeg skrev: Hvis Gud oppfylte sine løfter så nøyaktig i disse ting, tror du ikke han vil gjøre det i forhold til hans løfter til deg og meg også?

Ønsker dere en uke med glede og fred i Herren,
Cecilie2. søndag i advent

Da Jesus ble født var det ikke første gang verden fikk høre at en frelser er dere født. Dette hadde blitt forutsagt flere ganger opp igjennom historien i hva vi kaller profetier. Det er en nøyaktighet over de bibelske profetier som vi ikke finner andre steder, ja noen ganger helt ned på detaljnivå. Dette viser oss at Guds ord er sant og at Gud kjenner slutten fra begynnelsen og også er den som står bak hva som har skjedd og vil skje.

Jesus ble født i brødhuset, eller, Betlehem. Brødhuset er faktisk betydningen av den lille byens navn og det er jo passende at det barn som senere, som voksen mann, skulle si at han var livets brød ble født der. At Jesus ble født av en jomfru har flere viktige poeng, blant annet den at Jesus ikke fikk med seg syndenaturen som vi mennesker har og det var også bevis på gudommelig inngripen. Gud har tidligere reist opp store gudsmenn gjennom kvinner som var barnløse, men dette tar det hele til et nytt nivå.

Det er mange profetier som pekte fram mot Jesus, men de har alle noe til felles: Menneskene forstod dem ikke skikkelig før de skjedde og faktisk heller ikke helt da det skjedde. De ble ikke forstått da de skjedde fordi menneskers hadde gjort seg opp sine meninger om hvordan ting skulle skje og med det fikk de ikke med seg hva Gud gjorde. Dette er viktig å huske for oss i dag også. Det er bibelske profetier og løfter som ikke er oppfylt enda og mange har sine meninger om hvordan ting skal skje, men vi må tråkke varsomt i det profetiske landskap og ikke ta ut av tekster hva Gud ikke har satt der. I Guds tid vil alt skje slik han har lovet og sagt, og da vil vi se og forstå mer på et øyeblikk enn hva mange ukers undring vil gjøre nå.

Nettopp det med brødhuset og de fremtidige hendelser var hva jeg satt og tenkte på i dag. Jeg er takknemlig for at jeg kan sukke til en som er livets brød og vann når jeg selv er tom og kraftløs. Jeg er takknemlig for det håp som ligger i løftet om en evighet med Gud, men også i løftet som Jesus gav om at han er med hver eneste dag. Vi ser og forstår ikke alltid hvorfor våre liv er som de er, ei heller hvordan Gud virker i og gjennom våre liv, men i alle ting og til alle tider kan vi hvile i vissheten om at hva Gud har sagt og lovet, vil skje. At Jesus kom som han gjorde og levde som han gjorde beviser nettopp dette. Når alle de profetiene og løftene er oppfylt så nøyaktig kan jeg uten å tvile stole på Guds ord og løfte til meg om at han er den styrke og klippe jeg trenger og uansett hva jeg går igjennom er han med, baner vei og passer på meg. Guds ord står fast til evig, fordi det er Guds ord.

Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Derfor skal han overgi dem, helt til tiden er kommet da hun som skal føde, har født. Da skal resten av hans brødre komme tilbake til Israels barn. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herren sin Guds høye navn. Og de skal bo trygt, for nå rekker hans makt til jordens ender. Og han skal være fred.

Mika 5,1-4a