Gud vil lede deg i dine avgjørelser

Han skal sende sin engel foran deg så du kan hente en kone til sønnen min derfra. (1. Mos. 24:7b)

Jeg er oppi en tid der det er mye som skjer og mange av tingene er utenfor min kontroll. Jeg har ikke nok kunnskap og erfaring, jeg har ikke nok styrke og innsikt, jeg har ikke nok kreativitet og rett type skrivetrening, ja jeg har rett og slett lite av hva som trengs for å fullføre den oppgaven jeg kjenner Gud har lagt på mitt hjerte at jeg skal gå inn i og fullføre. Kanskje har du det også slik? Hva gjør vi når vi står i slike tider og situasjoner i livet? La meg dele en historie med deg.

I 1. Mos. kap. 24 leser vi om at Abraham sender sin mest betrodde tjener for å finne en kone til sin sønn Isak. På den tiden var det vanlig at familiene arrangerte ekteskapene  men her er en spesiell historie. Abraham vil ikke at sønnen skal ha en hustru fra folket de bor blant, men at han skal gifte seg med en fra det folk han selv kommer fra. Derfor får tjeneren denne oppgaven og han føler seg ikke i stand til å fullføre den. Selv om Abraham kommer med tydelige direksjoner og beskjeder er det er mange men og hva hvis, vi leser at det er mye usikkerhet som romsterer i den eldre mannens tanker.

I vers 10 leser vi at tjeneren gjør gode og grundige forberedelser, han tar med seg både flere kameler og kostbare saker på turen. Og i vers 12 leser vi at han er i bønn og ber om hjelp fra Herren til å lykkes i den oppgave han avlagt ed på at han skal fullføre. De fleste vet hva som skjer. Gud leder Rebekka til brønnen der tjeneren hviler og det utvikler seg slik at han blir invitert hjem til hennes familie, får lagt fram ærendet sitt og får et ja fra Rebekkas far. Han kommer tilbake til Abraham med en kone til Isak slik han lovet han skulle.

Hva kan vi lære av dette? Vi ser at det var en klar oppgave som ble lagt fram for tjeneren, akkurat slik vi kjenner vi også får tidvis. Vi ser også at det var mye usikkerhet i tjenerens sinn og at han følte han ikke hadde de ressurser, den styrke og innsikt han trengte for å fullføre oppgaven, slik vi også føler det mange ganger. Så ser vi to veldig viktige ting, han gjorde likevel grundige forberedelser og han ba om ledelse og hjelp. Og her er det kanskje vi trenger et lite spark bak? Vi gir litt lett opp og gjør ikke alltid dette, vi forbereder oss ikke nok og vi ber ikke alltid om hjelp og ledelse, men det er her vi vil vinne seier og åpne døren for at oppdraget fullføres med suksess, akkurat slik tjeneren opplevde det. Gud sendte hjelp, Gud ledet mennesker til ham, Gud åpnet dører og hjerter, Gud hjalp ham å ta de rette avgjørelser og å finne favør og lykkes i sitt oppdrag.

Hva oppgave har Gud lagt foran deg? Gud vil sende sin engel foran deg, han vil hjelpe deg å ta de rette avgjørelser og hjelpe deg i å lykkes med oppgaven. Har du forberedt deg grundig? Har du bedt?

* * * * *

Jeg har skrevet at jeg tenkte det skulle komme enda en uke med gjennomgang av ulike navn på Gud, og det vil det, bare ikke denne uken. Det er et arbeid som krever endel av meg kognitivt sett og det kjenner jeg ikke overskudd til akkurat nå. Det vil derfor komme ei uke nå med innlegg som er i kategorien: Gud vil. Ber om at det skal bli til hjelp, ettertanke og oppmuntring. Guds rike fred og velsignelse! Cecilie

En annerledes uke – onsdag

Hvorfor det er ei annerledes uke på bloggen kan du lese om —> HER

Dagens anbefalte blogg er en god grunn. Dama bak bloggen, Bente, har jeg kjent i flere år, en sterk og flott dame. Innlegget jeg ønsker å vise deg til er tankevekkende og heter Kjærlighetens pekefinger?

Så er vi ved dagens organisasjon, og vi tar en spesiell en i dag. Bente, som jeg nevnte over, er prosjektleder for «Adventsmysteriet». Dette er et prosjekt som innebærer skriving, innspilling og promotering/salg av en julekalender med kristent innhold. Du kan lese mer gjennom å trykke på navnet, og hvis du er på facebook kan du også følge utviklingen der. Jeg har fått (virkelig gulp) oppgaven med å skrive manuset. Vi føler at vi har tatt på oss sko som er mange størrelser for store og at å gå på vann er ikke så vanskelig i forhold til den utfordring vi står overfor her. Vi går i tillit til at dette er Guds plan og at han vil dyktiggjøre den han kaller og også at han vil bringe inn de folk, ressurser og annet som er nødvendig. Det er Guds prosjekt som vi er så heldige å få delta i. Vi trenger virkelig bønnestøtte og skulle du kunne tenke deg å bidra mer har Bente postet en liste over områder der det er behov for hjelp som kan leses —> HER

Dagens anbefalte  andaktsside er Todays Insigth with Chuck Swindoll.

Dagens repost må vel bli denne som første gang ble publisert 17.01.12

Gud utruster den han kaller

Men jeg sa: «Å, min Herre og Gud! Se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung!» Da sa Herren til meg: «Du skal ikke si: Jeg er ung! Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si. (Jer.1:6-7)

Den Gud kaller vil han også utruste. Hvis Gud sier vi skal gjøre noe vi i oss selv ikke evner eller har kunnskap til, vil Gud selv gripe inn. Han vil forvandle oss og han vil virke gjennom oss med sin kraft. Gud vil aldri sette oss i en posisjon eller gi oss en oppgave hvor hans nåde ikke er stor nok. Fører Gud oss til noe, vil han også ta oss gjennom det. Vi må velge å handle i lydighet og tillit til Guds allmakt, kjærlighet og nåde, vi må rett og slett velge å leve i tro.

For vi vandrer i tro, uten å se (2.Kor.5:7)

Når mitt beste ikke er godt nok

Da de var kommet til Suf-traktene, sa Saul til tjenestegutten som var med ham: «Kom, la oss gå hjem igjen, ellers blir min far mer urolig for oss enn for eslene.» Men tjenestegutten svarte: «Hør nå, i byen der bor en høyt ansett gudsmann. Alt han sier, slår til. La oss gå dit! Kanskje han kan si oss hvilken vei vi skal gå.» (1.Sam. 9:5-6)

Saul er en ung mann som bor i sin fars hus. Han er en sønn som ønsker å hedre sin far og gjør som faren sier. Nå er det slik at noen av farens eselhopper har gått seg bort og Saul får i oppdrag å ta med en tjener å lete dem opp og bringe dem hjem. De går gjennom flere landområder og leter i flere dager, men finner ikke eselhoppene. Uansett hvor godt Saul leter, så er det liksom ikke godt nok. Han ønsket å klare den oppgaven faren satte han til, men uansett hvor godt han prøvde, gikk det bare ikke. Jeg tror det er en litt slukøren Saul som til slutt sier «la oss reise hjem igjen så far ikke begynner å bekymre seg for oss også». Jeg tror han kjenner litt på følelsen av å ha mislykkes.

Har du kjent på den følelsen? Å mislykkes selv om du har gjort ditt beste. Det er ikke noe godt, er det vel?

Selv om det er et sted ingen av oss ønsker å oppleve å stå, er det slik at vi med jamne mellomrom opplever å havner akkurat der,  også når vi har vandret i lydighet mot hva Gud talte til oss. Vi har kanskje gått inn i nye oppgaver og selv om vi har gitt vårt beste, er det bare ikke godt nok. Vi klarer ikke å fullføre det oppdraget vi fikk, vi kommer til kort og oppnår ikke det mål vi strekte oss etter.

Tjeneren sier at det er en Guds mann i nærheten som kanskje kan hjelpe dem og de tar turen innom byen og spør etter seeren. Det er nå Saul får møte profeten Samuel, det er rett etter dette at Saul blir salvet til konge.

Hva Saul antageligvis følte og opplevde som et mislykket oppdrag, viser seg å bli den hendelsen Gud bruker for å føre Saul til Samuel. Jeg tror ikke at Saul hadde aning om at dette ville skje, tror du?

Har du gjort ditt beste og opplever at det likevel ikke er godt nok? Gå til Gud og hold deg nær ham, hør etter hans ord til deg. Kanskje er det ikke et mislykket oppdrag du har i hendene, kanskje er det en himmelsendt innblanding for at Gud skulle få deg i tale og kunne vise deg nye ting? Hva du ser som mislykket og feilet, er nødvendigvis ikke det.

Problemer eller utfordringer

Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler, selv kroppen kan slå seg til ro. (Sal. 16:8-9)

Når det kommer vanskelige oppgaver og/eller situasjoner din vei, ting som får deg til å føle: Dette er vanskelig, dette klarer jeg ikke så godt som jeg vil, hva tenker du da? Har du et problem? Eller har du en utfordring?

Et problem er ofte forbunder med noe som skaper negativ følelse og innstilling hos oss. Det kan være tungt og vanskelig, det kan ligge et skritt framfor hva vi kan, det kan frambringe såre følelser og vonde minner og det får oss ofte til å synke litt sammen. Frustrasjon og nedstemhet følger ofte i kjølevannet.

En utfordring får derimot fram en annen side i oss. Den påvirker oss til å gi litt ekstra for å klare, den utfordrer oss til å stole på at dette går, den gir motivasjon til å kjempe litt hardere, jobbe litt mer. Det er ikke en like negativ klang over dette ordet som det forrige.

Sier noen at de har et problem de vil vi skal løse, vil vi ofte gi litt opp før vi prøver. Sier de derimot at de har en utfordring til oss, vil det skjerpe sansene og skape en iver etter å klare.

Hvordan vi ser på situasjoner, oppgaver, ting og tider som er vanskelige, avgjør også hvordan vi tenker, føler og handler. For den med et halvtomt glass vil ofte disse tidene gi ekstra arbeid og stress, fordi det ses på som problem. For dem med halvfulle glass kan det gi en positiv effekt gjennom ekstra innsats og viten om at noen ting tar bare lenger tid, men at det alltid kommer vår etter vinter.

Kanskje er det også slik at hvis vi har mange problemer er det også vanskelig å slippe Guds ofte enkle og livsforvandlende svar og inngripen til? For dette er jo for vanskelig, for problematisk… Men for Gud er alt mulig. Er ting for vanskelig for deg, så gled deg over at du står i en posisjon der du kan si: Gud, dette kan ikke jeg, men jeg gleder meg til å se hvordan du fikser dette!

Utfordring: Daglig give-away hele uka

Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake. (ordspr. 11:25)

Jeg har en utfordring til deg som leser. Jesus sa at «det er saligere å gi enn å få» (Ap.gj.20:35), og dette er det mange som har erfart i egen liv og hverdag. Det er en ekstra glede i å gi til andre, det å overraske noen eller hjelpe noen. Og her ligger utfordringen: Hva med å denne uke ha en daglig give-away? Hver dag gjennom uke skal du tenke på noen du kan glede, overraske eller hjelpe- og så gjøre det!

Du trenger ikke springe ut å kjøpe noe, men det er selvsagt lov. Men hva jeg vil oppfordre til er å gå til Gud i bønn: Gud, hvem vil du jeg skal gi noe til/gjøre noe for i dag? Og hva vil du jeg skal gi/gjøre? Gud kjenner alle mennesker og ser deres hjerter, tanker og liv. Gud vet hvem som sliter og har det tøft og trenger en oppmuntring eller litt hjelp. Gud vet hvem du kjenner som du kan rekke ut hånden til.

Jeg vil også oppfordre deg til å skrive ned hvem Gud minner deg om og hva du gjør. For noen vil det komme store overraskelser i ettertid når dere får se hvor mye enkelte av tingene har betydd for andre.

Så får vi jo komme med en liten liste over ting som er mulig å gjøre.
* Hva med å ringe noen du ikke har snakket med på lenge?
* Hva med å sende ett håndskrevet kort/hilsen til noen?
* Hva med å hjelpe noen som trenger hjelp?
* Hva med ett overraskelsesbesøk til noen du ikke har sett på lenge (og bring med kaffematen selv)?
* Hva med å be spesielt for det mennesket du er blitt minnet om og sende melding om at: I dag har jeg bedd for deg spesielt. Og jeg vil bare si at Gud ser deg og at du er elsket. Jeg fikk versene…. til deg. eller noe i den duren.
* Hva med å ta en tur i skog og hei og plukk med deg blomster som du gir til noen andre?
* Hva med å lage ekstra middag og invitere noen som er enslige, med eller uten barn?
* Hva med å ta naboens barn med på tur? Eller barna til noen som kunne hatt godt av ett par timer alene…

og jo, det er koselig når noen kommer med en blomst, litt ekstra kos, eller annet kjøpt på døra- men det er ikke nødvendig å bruke penger for å hjelpe og glede andre. Så; er du med?

Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’» (Ap.gj. 20:35)